เข็มฉีดยาเข้าทอลซิล,เข็มเจาะไขกระดูกBONE MARROW
not rated

เข็มฉีดยาเข้าทอลซิล,เข็มเจาะไขกระดูกBONE MARROW

อ่านเพิ่มเติม
Quick View
เข็มอิพิดูรัล
not rated

เข็มอิพิดูรัล

อ่านเพิ่มเติม
Quick View
เข็มเจาะตับ,เข็มเจาะถุงน้ำดี
not rated

เข็มเจาะตับ,เข็มเจาะถุงน้ำดี

อ่านเพิ่มเติม
Quick View
เข็มเจาะตับ,ไต
not rated

เข็มเจาะตับ,ไต

อ่านเพิ่มเติม
Quick View
เข็มเจาะปอด
not rated

เข็มเจาะปอด

อ่านเพิ่มเติม
Quick View
เข็มเจาะเหยื่อหุ้มปอด,เข็มเจาะไขข้อ
not rated

เข็มเจาะเหยื่อหุ้มปอด,เข็มเจาะไขข้อ

อ่านเพิ่มเติม
Quick View
เข็มไอโอว่า
not rated

เข็มไอโอว่า

อ่านเพิ่มเติม
Quick View