Accessory Medical Devices
not rated

Accessory Medical Devices

อ่านเพิ่มเติม
Quick View
AM.501 C ราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลงซี่ห่าง
AM.501 C ราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลงซี่ห่าง

รายละเอียด

 • โครงด้านนอกทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด 1”
 • ตัวซี่ด้านในทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด ½”
 • ช่องห่างตรงช่องเลื่อนขึ้น-ลง 50 ซม.
 • ขนาดกว้าง 45 ซม.ยาว 190 ซม.
not rated

AM.501 C ราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลงซี่ห่าง

รายละเอียด

 • โครงด้านนอกทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด 1”
 • ตัวซี่ด้านในทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด ½”
 • ช่องห่างตรงช่องเลื่อนขึ้น-ลง 50 ซม.
 • ขนาดกว้าง 45 ซม.ยาว 190 ซม.
อ่านเพิ่มเติม
Quick View
AM.501 Dราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลง
AM.501 Dราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลง
 • โครงด้านนอกทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด 1”
 • ตัวซี่ด้านในทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด ½”
 • ช่องห่างตรงช่องเลื่อนขึ้น-ลง 35 ซม.
 • ขนาดกว้าง 50 ซม.ยาว 180 ซม.
 • ซี่แต่ละซี่ห่างกัน 9 ซม.
not rated

AM.501 Dราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลง

 • โครงด้านนอกทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด 1”
 • ตัวซี่ด้านในทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด ½”
 • ช่องห่างตรงช่องเลื่อนขึ้น-ลง 35 ซม.
 • ขนาดกว้าง 50 ซม.ยาว 180 ซม.
 • ซี่แต่ละซี่ห่างกัน 9 ซม.
อ่านเพิ่มเติม
Quick View
AM.501 เตียง FL. 3 ไก
AM.501 เตียง FL. 3 ไก
 1. เตียงทำด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิม รับน้ำหนักได้มากกว่า 550 ปอนด์ โดยไม่งอ
 2. พนักหัวท้าย-เตียง ทำด้วยฟอร์มิก้า 2 ด้าน
 3. พื้นเตียงทำด้วย aluminium พ่นสี
 4. มีมือหมุนยกเตียงได้ 3 ชุด สำหรับหมุนปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก , ปรับพื้นเตียงให้สูง-ต่ำ 1 ไก
 5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อคอย่างน้อย 1 คู่
 6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 50-70 เซนติเมตร
 7. มีราวกั้นเตียงทำด้วยเสตนเลส ทั้ง 2 ข้าง  ชนิดล็อคติดเตียงเป็นแนวยาว   เลื่อนขึ้น-ลงได้
not rated

AM.501 เตียง FL. 3 ไก

 1. เตียงทำด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิม รับน้ำหนักได้มากกว่า 550 ปอนด์ โดยไม่งอ
 2. พนักหัวท้าย-เตียง ทำด้วยฟอร์มิก้า 2 ด้าน
 3. พื้นเตียงทำด้วย aluminium พ่นสี
 4. มีมือหมุนยกเตียงได้ 3 ชุด สำหรับหมุนปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก , ปรับพื้นเตียงให้สูง-ต่ำ 1 ไก
 5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อคอย่างน้อย 1 คู่
 6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 50-70 เซนติเมตร
 7. มีราวกั้นเตียงทำด้วยเสตนเลส ทั้ง 2 ข้าง  ชนิดล็อคติดเตียงเป็นแนวยาว   เลื่อนขึ้น-ลงได้
อ่านเพิ่มเติม
Quick View
AM.501B ราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลง
AM.501B ราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลง
 • โครงด้านนอกทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด 1”
 • ตัวซี่ด้านในทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด ½”
 • ช่องห่างตรงช่องเลื่อนขึ้น-ลง 40 ซม.
 • ขนาดกว้าง 45 ซม.ยาว 180 ซม.
not rated

AM.501B ราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลง

 • โครงด้านนอกทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด 1”
 • ตัวซี่ด้านในทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด ½”
 • ช่องห่างตรงช่องเลื่อนขึ้น-ลง 40 ซม.
 • ขนาดกว้าง 45 ซม.ยาว 180 ซม.
อ่านเพิ่มเติม
Quick View
AM.502 เตียง FL.3 ไก STL
AM.502 เตียง FL.3 ไก STL
 1. เตียงทำด้วยสแตนเลส
 2. พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอร์มิก้า 2 ด้าน
 3. พื้นทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนา 1 มม.
 4. มีมือหมุนยกเตียงได้ 3 ชุด สำหรับปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก , ปรับพื้นเตียงให้ยกสูง-ต่ำ 1 ไก
 5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อค 1 คู่
 6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 50 – 70 เซนติเมตร
 7. มีราวกั้นเตียงทำด้วยสแตนเลส ทั้ง 2 ข้าง  ชนิดล็อคติดเตียงเป็นแนวยาว   เลื่อนขึ้น-ลงได้
 8. มีเสาน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น
not rated

AM.502 เตียง FL.3 ไก STL

 1. เตียงทำด้วยสแตนเลส
 2. พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอร์มิก้า 2 ด้าน
 3. พื้นทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนา 1 มม.
 4. มีมือหมุนยกเตียงได้ 3 ชุด สำหรับปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก , ปรับพื้นเตียงให้ยกสูง-ต่ำ 1 ไก
 5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อค 1 คู่
 6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 50 – 70 เซนติเมตร
 7. มีราวกั้นเตียงทำด้วยสแตนเลส ทั้ง 2 ข้าง  ชนิดล็อคติดเตียงเป็นแนวยาว   เลื่อนขึ้น-ลงได้
 8. มีเสาน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น
อ่านเพิ่มเติม
Quick View
AM.503 เตียง FL.2 ไก
AM.503 เตียง FL.2 ไก
 1. เตียงทำด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิม
 2. พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอร์มิก้า 2 ด้าน
 3. พื้นเตียงทำด้วยไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร
 4. มีมือหมุนยกเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนปรับหัวเตียง 1 ไก , และปรับท้ายเตียง 1 ไก
 5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อค 2 ล้อ
 6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
 7. มีราวกั้นเตียงทำด้วยสแตนเลส ทั้ง 2 ข้าง  ชนิดล็อคติดเตียง  แบบเลื่อนขึ้น-ลงได้
 8. มี่ที่นอนใยมะพร้าวหุ้มหนังเทียม หนา 3”
not rated

AM.503 เตียง FL.2 ไก

 1. เตียงทำด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิม
 2. พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอร์มิก้า 2 ด้าน
 3. พื้นเตียงทำด้วยไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร
 4. มีมือหมุนยกเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนปรับหัวเตียง 1 ไก , และปรับท้ายเตียง 1 ไก
 5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อค 2 ล้อ
 6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
 7. มีราวกั้นเตียงทำด้วยสแตนเลส ทั้ง 2 ข้าง  ชนิดล็อคติดเตียง  แบบเลื่อนขึ้น-ลงได้
 8. มี่ที่นอนใยมะพร้าวหุ้มหนังเทียม หนา 3”
อ่านเพิ่มเติม
Quick View
AM.504 เตียง FL.2 ไก STL
AM.504 เตียง FL.2 ไก STL
 • เตียงทำด้วยสแตนเลส
 • พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอร์มิก้า 2 ด้าน
 • พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส
 • มีมือหมุนเตียง 2 ชุด สำหรับปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก
 • ใส่ลูกล้อ ขนาด 4” หมุนรอบตัว 4 ล้อ มีที่ล๊อคล้อ 2 ล้อ
 • มีราวกั้นเตียงทำด้วยท่อสแตนเลสกลม 1 คู่ ชนิดติดกับเตียง เลื่อนขึ้น-ลงได้
 • ขนาดเตียง 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
not rated

AM.504 เตียง FL.2 ไก STL

 • เตียงทำด้วยสแตนเลส
 • พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอร์มิก้า 2 ด้าน
 • พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส
 • มีมือหมุนเตียง 2 ชุด สำหรับปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก
 • ใส่ลูกล้อ ขนาด 4” หมุนรอบตัว 4 ล้อ มีที่ล๊อคล้อ 2 ล้อ
 • มีราวกั้นเตียงทำด้วยท่อสแตนเลสกลม 1 คู่ ชนิดติดกับเตียง เลื่อนขึ้น-ลงได้
 • ขนาดเตียง 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
อ่านเพิ่มเติม
Quick View
AM.505 เตียง FL.2 ไก STL. (แผนก I.C.U.)
AM.505 เตียง FL.2 ไก STL. (แผนก I.C.U.)
 1. เตียงทำด้วยสแตนเลส
 2. พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอร์มิก้า 2 ด้าน
 3. พื้นทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนา 1 มม.
 4. มีมือหมุนยกเตียงได้ 2 ชุด สำหรับปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก
 5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อค 2 ล้อ
 6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
 7. มีราวกั้นเตียงทำด้วยสแตนเลส ทั้ง 2 ข้าง  ชนิดพับขึ้น-ลงได้
 8. มีเสาน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น พร้อมที่เสียบสี่มุม
 9. มีที่นอนใยมะพร้าวหุ้มหนังเทียม หนา 3”
not rated

AM.505 เตียง FL.2 ไก STL. (แผนก I.C.U.)

 1. เตียงทำด้วยสแตนเลส
 2. พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอร์มิก้า 2 ด้าน
 3. พื้นทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนา 1 มม.
 4. มีมือหมุนยกเตียงได้ 2 ชุด สำหรับปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก
 5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อค 2 ล้อ
 6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
 7. มีราวกั้นเตียงทำด้วยสแตนเลส ทั้ง 2 ข้าง  ชนิดพับขึ้น-ลงได้
 8. มีเสาน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น พร้อมที่เสียบสี่มุม
 9. มีที่นอนใยมะพร้าวหุ้มหนังเทียม หนา 3”
อ่านเพิ่มเติม
Quick View
AM.506 เตียง FL.3 ไก STL. (ห้อง I.C.U.)
AM.506 เตียง FL.3 ไก STL. (ห้อง I.C.U.)
 • เตียงทำด้วยสแตนเลส
 • พนักหัว-ท้ายเตียง ทำด้วยท่อกลมสแตนเลสแบบลูกกรงกลม
 • พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส เจาะรูเพื่อระบายอากาศ
 • มีมือหมุนเตียง 3 ไกสำหรับหมุนปรับหัวเตียง 1 ไก , หมุนปรับท้ายเตียง 1 ไก , ปรับพื้นเตียงให้ยกสูง-ต่ำ 1 ไก
 • มีเสาน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น พร้อมที่เสียบ 4 มุม
 • ใส่ลูกล้อ ขนาด 5” จำนวน 4 ล้อ มีที่ห้ามล้อ 2 ล้อ
not rated

AM.506 เตียง FL.3 ไก STL. (ห้อง I.C.U.)

 • เตียงทำด้วยสแตนเลส
 • พนักหัว-ท้ายเตียง ทำด้วยท่อกลมสแตนเลสแบบลูกกรงกลม
 • พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส เจาะรูเพื่อระบายอากาศ
 • มีมือหมุนเตียง 3 ไกสำหรับหมุนปรับหัวเตียง 1 ไก , หมุนปรับท้ายเตียง 1 ไก , ปรับพื้นเตียงให้ยกสูง-ต่ำ 1 ไก
 • มีเสาน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น พร้อมที่เสียบ 4 มุม
 • ใส่ลูกล้อ ขนาด 5” จำนวน 4 ล้อ มีที่ห้ามล้อ 2 ล้อ
อ่านเพิ่มเติม
Quick View